📢 Convergence 2023 – Register now!

Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Zrównoważony rozwój jest istotną składową naszej działalności

Uważamy, że zrównoważony rozwój to nie tylko ochrona środowiska, ale również tworzenie silnego i odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa dla naszych pracowników i klientów.

W związku z tym staramy się, aby nasze produkty były jak najbardziej wydajne i przyjazne dla środowiska, a jednocześnie zapewniały naszym klientom i partnerom wysokiej jakości rozwiązania i usługi, których potrzebują.

To dlatego współpracujemy z firmami różnej wielkości z różnych branż i pomagamy im w cyfrowym przekształceniu łańcuchów dostaw. Dzięki zastosowaniu naszych wydajnych, opartych na chmurze rozwiązań w zakresie etykietowania i grafiki opakowań, nasi klienci i partnerzy mogą osiągnąć postępy w realizacji celów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu poprzez zmniejszenie zapasów, wyeliminowanie dużego globalnego śladu węglowego oraz uniknięcie niepotrzebnych strat i marnotrawstwa produktów.

Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju dają nam również możliwość tworzenia znaczących partnerstw z organizacjami i społecznościami, które podzielają nasze zaangażowanie w ochronę środowiska. Jednym z przykładów jest zrównoważone leśnictwo. Jako firma globalna sfinansowaliśmy posadzenie tysięcy drzew na terenach dotkniętych pożarami lasów. Inicjatywa ta ma nadal zasadnicze znaczenie dla ponownego zalesiania, zachowania i ochrony zagrożonych lasów na całym świecie. Sadzenie drzew nie tylko przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ale również pomaga w sekwestracji emisji CO2, zapewniając jednocześnie dodatkowe korzyści, takie jak filtracja wody, schronienie, źródła żywności, łagodzenie ubóstwa i bioróżnorodność.

Dodatkowo w nasze dążenie do większego zrównoważenia angażujemy także pracowników. W każdym z naszych oddziałów mamy specjalny zespół, którego zadaniem jest szukanie sposobów, aby nasza firma i działalność była bardziej przyjazna dla środowiska. Sposoby te obejmują: recykling, zmniejszenie liczby dojazdów do pracy dzięki polityce firmy remote-first (praca zdalna na pierwszym miejscu), odpowiedzialny wybór dostawców, sprzątanie przestrzeni społecznych i współużytkowanie samochodów. Wierzymy, że małe kroki przyczyniają się do realizacji naszych celów i pomagają integrować nasze zespoły na głębszym poziomie.

Firma Loftware stale powiększa liczbę swoich pracowników i obecnie zapewnia wiele ofert pracy na całym świecie. Aby dowiedzieć się więcej o aktualnych możliwościach zatrudnienia w Loftware, zapraszamy do odwiedzenia strony Praca firmy.