Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Opracuj proces etykietowania zgodny z MDR

Niezależnie od tego, czy jesteś globalną firmą o zasięgu międzynarodowym, czy małym producentem urządzeń medycznych, możemy pomóc Ci w tworzeniu procesów projektowania etykiet i opakowań, które pomogą zapewnić zgodność z najnowszymi przepisami branżowymi i pomóc w skalowaniu etykietowania w całym przedsiębiorstwie.

medical-device-smiling-girl-with-ear-implant

Sześć kluczowych wytycznych zgodności

business-processes

Przeanalizuj ponownie starsze systemy

Arkusze kalkulacyjne, starsze systemy, a nawet niektóre pakiety oprogramowania do etykietowania nie są bezpieczne. Potrzebujesz zautomatyzowanego, sprawdzonego rozwiązania, które można łatwo dostosować do nowych wymagań i zabezpieczyć przed przyszłymi przepisami.

centralize-servers

Scentralizuj swoje dane

Twoja firma może mieć wiele lokalizacji, ale to nie znaczy, że powinna być „każdym podmiotem dla siebie”. Scentralizowany proces etykietowania zapewnia widoczność i kontrolę oraz możliwość wykazania zgodności.

source-of-truth

Zintegruj rzetelne źródła

Najlepszą praktyką w zarządzaniu unijnym rozporządzeniem MDR i innymi przepisami dotyczącymi etykietowania jest pozyskiwanie danych z zatwierdzonych systemów zarządzania treścią, zaufanych systemów ERP i innych aplikacji, które generują numery seryjne wymagane przez unijne rozporządzenie MDR.

Support-label-variations-with-integrated-label-content

Przyspiesz zmiany etykiet

Użytkownicy biznesowi powinni mieć możliwość tworzenia etykiet i zarządzania nimi oraz konfigurowania zasad biznesowych bez korzystania z ograniczonych zasobów IT. Dzięki temu mogą szybko reagować na zmieniające się przepisy.

audit

Zapewnij możliwość audytu

Potrzebujesz rozwiązania, które zapewnia pełne możliwości audytu i raportowania, z analizą biznesową umożliwiającą monitorowanie i śledzenie wszystkich działań związanych z etykietowaniem urządzeń medycznych — a także możliwością składania podpisów elektronicznych — aby zapewnić bezpieczne przestrzeganie przepisów.

data-driven-labeling

Aktywuj funkcję etykietowania opartego na danych

Ważne jest, aby zapewniać dynamiczny, oparty na danych proces etykietowania, który umożliwia użytkownikom zarządzanie pojedynczym szablonem dla szeregu odmian etykietowania, wychodząc naprzeciw rosnącym, złożonym wymaganiom i ostatecznie przyspieszyć proces walidacji.

Dotrzymaj kroku przepisom unijnym: MDR, FDA UDI i 21 CFR, część 11

Rozwiązania do etykietowania Loftware pomagają produkującym urządzenia medyczne firmom dowolnej wielkości zarządzać procesem etykietowania w środowiskach podlegających regulacjom prawnym poprzez uproszczenie procedur walidacji i zapewnianie zgodności z przepisami. 

medical-device-nurse-working-storage

Zachowaj zgodność z rozporządzeniem MDR dzięki Loftware

Nasze rozwiązania w zakresie etykietowania umożliwiają szybkie i łatwe przestrzeganie unijnych przepisów MDR, FDA UDI i 21 Część 11. Loftware oferuje gotowe do walidacji rozwiązania zarówno dla środowisk lokalnych, jak i chmurowych. Dzięki Loftware możesz dotrzymać kroku najnowszym przepisom i szybko wdrożyć zgodny z przepisami proces etykietowania na całym świecie.