📈 Labeling Maturity Assessment – How do you stack up? Take Assessment

Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymania zaufania

W firmie Loftware rozumiemy, że bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w przypadku każdego rodzaju oprogramowania biznesowego. W dzisiejszym, stale zmieniającym się, świecie cyfrowym firmy napotykają ciągłe zagrożenia w zakresie ochrony wrażliwych danych. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak kluczowe znaczenie ma ochrona informacji naszych klientów i utrzymanie ich zaufania. Dlatego też priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo na każdym poziomie naszej działalności.

security-and-trust4

Spokój ducha dzięki certyfikacji SOC 2

Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasze rozwiązanie do etykietowania dla przedsiębiorstw, Spectrum, oraz nasze rozwiązanie do zarządzania grafiką, Smartflow, przeszły audyt SOC 2 Typu 2 w celu uzyskania certyfikacji. SOC 2, opracowany przez Amerykański Instytut CPA (AICPA), stanowi powszechnie uznany i rygorystyczny standard branżowy.

Wynikający z tego audyt zapewnia przejrzystość w zakresie środków bezpieczeństwa podejmowanych przez firmy podczas zarządzania danymi dla swoich klientów i stanowi potwierdzenie dla całej branży, że firma przestrzega zasad usług zaufania. Uzyskanie zgodności z wymogami bezpieczeństwa SOC 2 Typu 2 podkreśla doskonałość działania oprogramowania Loftware i naszą zdolność i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa wrażliwych danych klientów.  

AICPA-SOC logo

Zapewnianie jakości poprzez zgodność z ISO 9001:2015

ISO 9001 to uznawany na całym świecie standard systemów do zarządzania jakością. Przy użyciu tego standardu organizacje mogą wykazać zdolność do konsekwentnego zapewniania produktów i usług spełniających wymagania klientów i wymogi regulacyjne.

Zachowując certyfikaty ISO9001:2015 dla naszych procesów rozwoju, firma Loftware wykazuje zaangażowanie w ciągłe doskonalenie naszych procesów, zwiększanie zadowolenia klientów i spełnianie najbardziej wymagających standardów jakości.

ISO Security Page

Współpraca z zaufanym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa

Wszystkie nasze rozwiązania chmurowe przechodzą rygorystyczne testy Veracode, zaufanego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa aplikacji. 

Veracode przeprowadza cotygodniowe testy analizy statycznej kodów w odniesieniu do każdego z naszych produktów, aby zapewnić proaktywne przeglądy, które mogą zapobiec problemom z bezpieczeństwem, zanim się pojawią. Ponadto raz w roku planowane są ręczne testy penetracyjne. Poprzez dokładny proces testowania wszystkie nasze rozwiązania chmurowe spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, dzięki czemu możemy zabezpieczać dane naszych klientów i utrzymywać bezpieczne środowisko. 

VERACODE LOGO