📢 Convergence 2023 – Register now!

Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Świętujemy włączenie, różnorodność i przynależność

W Loftware integracja, różnorodność i przynależność są najważniejsze dla naszego sukcesu i naszej kultury. Jesteśmy również pracodawcą stosującym zasadę równych szans. Oznacza to, że rekrutujemy wykwalifikowanych kandydatów bez względu na rasę, kolor skóry, religię, wiek, płeć, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność lub status chronionego weterana.  

Dążymy do stworzenia środowiska, w którym panuje integracja i różnorodność, gdzie każdy czuje się mile widziany, szanowany i może wnieść swój własny, niepowtarzalny punkt widzenia. Tworząc taką atmosferę, dajemy naszym pracownikom możliwość uczenia się od siebie nawzajem i wspólnego rozwoju. Pomaga to stworzyć pełną życia, twórczą atmosferę, w której każdy głos jest słyszany i wszyscy są doceniani.

Akceptując integrację i różnorodność, otwieramy się na nowe pomysły i perspektywy, co inspiruje innowacyjność i kreatywność. Ponadto wierzymy, że integracyjne i zróżnicowane środowisko pomaga przyciągnąć najlepsze talenty, tworząc w ten sposób silną i odnoszącą sukcesy firmę zarówno dla naszych pracowników, jak i klientów.

Oprócz przestrzegania ważnych dni świadomości, firma Loftware jest uczestniczy w wielu projektach angażujących ją w lokalną społeczność. Co roku uczestniczymy w paradach LGBTQ+ Pride, regularnie bierzemy udział w targach edukacyjnych i zawodowych, a także gościmy w naszych biurach grupy studentów, aby powiedzieć im więcej o karierze w STEM. Ponadto sponsorujemy coroczny słoweński konkurs „Kobieta Inżynier Roku” i często widzimy pracowników Loftware na końcowych listach kandydatów.

Firma Loftware stale powiększa liczbę swoich pracowników i obecnie zapewnia wiele ofert pracy na całym świecie. Aby dowiedzieć się więcej o aktualnych możliwościach zatrudnienia w Loftware, zapraszamy do odwiedzenia strony Praca firmy.