Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

 

 
 

Designer Express

Małe przedsiębiorstwa z jednym użytkownikiem, niewielką liczbą wersji etykiet oraz małym wolumenem druku. Rozwiązanie dla użytkowników z podstawowymi potrzebami w zakresie komunikacji z bazą danych jak na przykład Microsoft Excel i pliki tekstowe.

Designer Pro

Małe i średnie przedsiębiorstwa z niewielką liczbą użytkowników i wersji etykiet ora z małym wolumenem druku. Pełna łączność z niemal każdą bazą danych, taką jak Access, SQL itp.

PowerForms Suite

Dla małych i średnich firm, w których pracownicy drukują etykiety, dokładność ma kluczowe znaczenie, a wydajność jest ważna.

 

 

Kup online

Kup online

Kup online

Aplikacja do szybkiego projektowania i drukowania etykiet z kodami kreskowymi

Dedykowany interfejs drukowania umożliwiający ograniczenie błędnego etykietowania
Obsługa baz danych  Tylko Excel yes yes
Wiele stanowisk yes yes
Rozwiązanie do tworzenia aplikacji, spełniające dokładne wymagania procesu drukowania etykiet i zwiększające produktywność 
System integracji pozwalający na integrację drukowania etykiet z systemami biznesowymi