📢 Convergence 2023 – Register now!

Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Spectrum

Możliwość wglądu w działania związane z etykietowaniem

Business Intelligence (BI) firmy Loftware Spectrum, z konfigurowalnymi pulpitami nawigacyjnymi, wstępnie zdefiniowanymi i niestandardowymi raportami, zapewnia nowy poziom wglądu w procesy etykietowania w przedsiębiorstwie. Otrzymasz wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia i ulepszenia procesów etykietowania w całej organizacji. 

PHO-business-intelligence-1336250799-web

Podejmuj lepsze decyzje dzięki terminowym raportom i analizom

analytics

Dostęp do analizy w czasie rzeczywistym

BI Spectrum obejmuje zaawansowaną, interaktywną analizę z możliwością wgłębienia się w szczegóły dotyczące procesu etykietowania. Można skonfigurować wstępnie zdefiniowane raporty, aby widzieć tylko te informacje, które są dla Ciebie istotne. 

printer-industrial

Poprawa zarządzania drukarką

Przy użyciu narzędzia BI Spectrum, można ustalić, które drukarki nie są w pełni wykorzystywane lub mają dłuższy niż oczekiwany czas drukowania. Można także monitorować wydruk etykiet w różnych obiektach, aby wskazać anomalie w produkcji etykiet, którymi należy się zająć.

labeling-monitor-users

Zarządzaj etykietowaniem w sprawdzonym środowisku

Dzięki BI Spectrum administratorzy uzyskują dostęp w czasie rzeczywistym do szczegółowego i pełnego widoku całej aktywności użytkowników (wydrukowane etykiety, zmieniona treść na etykiecie, zaktualizowane konfiguracje urządzeń itp.).

Wiedza, której potrzebujesz, aby usprawnić procesy etykietowania

Dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i 25 wstępnie zdefiniowanym raportom, BI Spectrum oferuje zaawansowaną analizę i raportowanie w czasie rzeczywistym ważnych informacji, w tym etykiet, drukarek, zadań drukowania, użytkowników i danych audytowych.

Spectrum-Global-screen

Możliwość tworzenia niestandardowych raportów dostosowanych do potrzeb Twojej firmy

Oprócz wstępnie definiowanych raportów Spectrum, możesz konfigurować własne raporty niestandardowe i pulpity nawigacyjne. Mogą one obejmować informacje z zewnętrznych źródeł danych, dając pełny przegląd wszystkich danych związanych z procesem etykietowania. Twórz jedno- lub wielostronicowe raporty i eksportuj je do różnych formatów, w tym PDF, CSV, RTF i Excel.

create-custom-reports

Możliwość wglądu w dane audytu w czasie rzeczywistym

BI Spectrum zapewnia wgląd w dane audytu w czasie rzeczywistym z elastycznością tworzenia niestandardowych raportów audytu, konfigurowania pulpitów audytu i uruchamiania raportów ad hoc. Aby śledzić aktywność użytkowników pod kątem wymagań 21 CFR, część 11 lub Załącznika UE 11, funkcje audytu Spectrum mogą rejestrować i raportować wszystkie działania użytkowników, w tym kto i kiedy dokonał jakich zmian. Masz również elastyczność i kontrolę, aby zdecydować, jakiego poziomu szczegółowości audytu potrzebujesz dla swojej organizacji.

Spectrum-global-user

Dowiedz się, jakie korzyści Twojej firmie może przynieść Loftware Spectrum