🚀 Przedstawiamy platformę przyszłości: Loftware Cloud

Poznaj naszą pojedynczą konwergentną platformę do etykietowania, zapewniającą więcej mocy niż kiedykolwiek wcześniej, odpowiadającą potrzebom wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości. Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Pokonaj wyzwania związane ze zgodnością z przepisami i wymogami klientów

Zmieniające się wymagania klientów, standardy branżowe i przepisy definiują sposób opracowywania, wysyłki i utylizacji produktów. W przypadku niespełnienia tych wymogów, ryzykujesz wysokie grzywny i zastoje, a tym samym możliwość wejścia na nowe rynki. Etykietowanie w chmurze pozwala spełnić wymagania i uzyskać satysfakcję klientów. 

Customer in pharmacy holding medicine bottle

Łatwe zapewnianie zgodności

Enable-regulatory-compliance

Zapewnij zgodność z przepisami 

Niezgodne, replikowane lub nieprawidłowe dane mogą przysporzyć firmie wielu kłopotów, a nawet stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa konsumentów. Sprawny proces etykietowania pomaga szybko spełnić wymogi regulacyjne niezależnie od branży, od wymogów ustawy DSCSA po FSMA, EUMDR i inne.

Ensure-customer-satisfaction

Zadbaj o satysfakcję klienta 

Oczekiwania klientów wzrosły i nie wygląda na to, aby ich tempo wzrostu miało zwolnić. Musisz być w stanie nie tylko spełniać specyficzne wymagania klienta dotyczące etykietowania, ale też robić to szybko. Dynamiczne etykietowanie oparte na danych pozwala na zastosowanie szablonowego podejścia i łatwe zarządzanie wariantami. 

Effectively_manage_recalls

Efektywne zarządzanie wycofywaniem

Wycofania produktu mogą zamienić się w koszmar, jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się dany produkt. Procesy etykietowania i pakowania, które zapewniają możliwość identyfikacji i pozwalają szybko reagować na identyfikację produktu, mają kluczowe znaczenie w zarządzaniu kosztownym procesem wycofywania produktów z rynku.

LANGUAGES(2)

Zapewnij sobie możliwość wejścia na rynek

Nie daj się złapać na granicy i nie ograniczaj zasięgu swojej firmy z powodu niezgodnych praktyk w zakresie etykietowania. Zgodne etykietowanie pomaga wejść na nowe rynki i zapewnia ogólny rozwój firmy.

Reduce-risk

Zmniejsz ryzyko

Niewłaściwe oznakowanie może być kosztowne — skutkować grzywnami oraz zaszkodzeniem reputacji marki ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Dzięki rozwiązaniu, które zapewnia przejrzystość w śledzeniu działań związanych z etykietowaniem i pakowaniem, można uzyskać wgląd w procesy, zmniejszyć potencjalne ryzyko i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.

Chcesz przekształcić proces etykietowania i zapewnić zgodność z przepisami?

Dzięki naszym opartym na chmurze rozwiązaniom do etykietowania jesteś zawsze o krok do przodu, zapewniając zgodność z najnowszymi standardami i przepisami, a jednocześnie spełniając wszystkie wymagania klientów.