Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

System Requirements

(Ostatnia aktualizacja: listopad 2021)

Aby uruchomić oprogramowanie NiceLabel, upewnij się, że Twój system spełnia minimalne wymogi podane poniżej. Minimalne wymogi systemowe to wytyczne. Optymalna konfiguracja do środowiska produkcji zależy od parametrów i złożoności indywidualnego projektu etykietowania.

Loftware NiceLabel 10

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami systemowymi, które są dostępne na stronie help.nicelabel.com

NiceLabel 2019

Dotyczy: NiceLabel Designer, NiceLabel Print, NiceLabel Automation, NiceLabel Web Client

 • Procesor: Intel x86 lub kompatybilny
 • Memory: 2 GB or more RAM
 • Dysk twardy: 1 GB dostępnego miejsca
 • Systemy operacyjne 32- lub 64-bitowe Windows: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016* i Windows Server 2019*
 • Microsoft .NET Framework wersja 4.7.2 lub nowsza
 • Ekran: monitor o rozdzielczości 1366×768 lub wyższej
 • Zalecane sterowniki drukarki: sterowniki drukarki NiceLabel V5.1 lub nowsze

*Windows Server Core i Windows Nano Server nie są obsługiwane

* Aplikacja App-V nie jest obsługiwana. Można jednak skorzystać z aplikacji NiceLabel w środowisku Citrix. 

Dodatkowe wymagania w odniesieniu do usługi NiceLabel Cloud

Są to wymagania, jakie klienci muszą spełnić w celu połączenia się z oprogramowaniem NiceLabel Cloud.

 • Dostęp do konta <your_account>.onnicelabel.com za pośrednictwem Internetu
  • port 443/TCP, zapewniający dostęp do interfejsu użytkownika Control Center w przeglądarce
  • port 8080/TCP, zapewniający dostęp do zasobów etykiet w pamięci masowej dokumentów z poziomu lokalnie zainstalowanych klientów NiceLabel
 • Dostęp do konta labelcloudapi.onnicelabel.com za pośrednictwem Internetu
  • porty od 9350 do 9354 lub 80 lub 443 (wszystkie TCP), jeśli korzystasz z interfejsu Cloud Trigger API
  • port 443/TCP, jeśli korzystasz z aplikacji Cloud Print API
 • Następujące strony zostały dodane do strefy Strony zaufane (Opcje internetowe>Ustawienia zabezpieczeń):
  • Do celów uwierzytelniania w usłudze Microsoft: https://*.onnicelabel.com, https://login.microsoftonline.com, https://aadcdn.msauth.net, https://aadcdn.msftauth.net, https://login.live.com
  • Do celów uwierzytelniania w usłudze Google: https://*.onnicelabel.com, https://accounts.google.com, https://ssl.gstatic.com
 • Obsługa protokołu WebDAV. Gotowe wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 10. Konieczne jest dodanie wsparcia dla systemów operacyjnych Windows Server. Szczegółowe informacje znajdują się w tym artykule z bazy wiedzy KB.
 • Recommended browsers: Microsoft Internet Explorer 9+, Microsoft Edge (latest), Google Chrome (latest), Mozilla Firefox (latest), Safari (latest)
 • JavaScript dostępny (włączono Aktywne skrypty w obszarze Opcje internetowe>karta Zabezpieczenia>Strefa internetowa>Poziom niestandardowy...>Skrypty)
Dodatkowe wymagania dotyczące komponentów WWW NiceLabel Control Center oraz NiceLabel PowerForms (na miejscu)

Są to wymagania serwerowe dla infrastruktury, w której zostaną zainstalowane lokalne komponenty serwera (NiceLabel Control Center, NiceLabel Web Printing site).

 • Memory: 4 GB or more RAM
 • Dysk twardy: 10 GB wolnego miejsca
 • System operacyjny: wersje systemu operacyjnego Windows Home nie są obsługiwane
 • Serwer bazy danych: Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SQL Server 2017, Microsoft SQL Server 2019 (obsługiwane są również wersje Express wyżej wymienionych produktów)
 • Oprogramowanie IIS 7 lub nowsze
 • Domyślna strona internetowa w IIS (dla Control Center)
 • Korzystanie z portu 80 (HTTP) lub portu 443 (HTTPS). (Korzystanie Control Center za pośrednictwem innych portów nie jest obsługiwane).
 • Obsługa protokołu WebDAV. Gotowe wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 10. Konieczne jest dodanie wsparcia dla systemów operacyjnych Windows Server. Szczegółowe informacje znajdują się w tym artykule z bazy wiedzy KB.
 • Recommended browsers: Microsoft Internet Explorer 9+, Microsoft Edge (latest), Google Chrome (latest), Mozilla Firefox (latest), Safari (latest)
 • JavaScript dostępny (włączono Aktywne skrypty w obszarze Opcje internetowe>karta Zabezpieczenia>Strefa internetowa>Poziom niestandardowy...>Skrypty)
 • Aby korzystać z funkcji cyfrowego podpisu, komputer, na którym zainstalowano komponent NiceLabel Control Center, musi mieć możliwość uwierzytelniania użytkowników. NiceLabel wywołuje funkcję LogonUserW z interfejsu API Windows, która próbuje zalogować użytkownika na komputerze lokalnym i uwierzytelnić podaną nazwę użytkownika lub hasło.

Sterowniki do drukarek NiceLabel

 • Systemy operacyjne 32- lub 64-bitowe Windows: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016* i Windows Server 2019*

NiceLabel 2017

 • Procesor: Intel x86 lub kompatybilny
 • Memory: 2 GB or more RAM
 • Dysk twardy: 1 GB dostępnego miejsca
 • 32- lub 64-bitowe systemy operacyjne Windows: Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016*
 • Microsoft .NET Framework wersja 4.5
 • Ekran: monitor o rozdzielczości 1366×768 lub wyższej
 • Zalecane sterowniki drukarki: sterownik drukarki NiceLabel wer. 5.1 lub nowszy

*Windows Server Core i Windows Nano Server nie są obsługiwane

Dodatkowe wymagania dotyczące komponentów WWW NiceLabel Control Center oraz NiceLabel PowerForms
 • Memory: 4 GB or more RAM
 • Dysk twardy: 10 GB wolnego miejsca
 • System operacyjny: wersje systemu operacyjnego Windows Home nie są obsługiwane
 • Serwer bazy danych: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SQL Server 2017 (obsługiwane są również wersje Express wyżej wymienionych produktów)
 • Oprogramowanie IIS 7 lub nowsze
 • Domyślna strona internetowa w IIS (dla Control Center)
 • Zalecane przeglądarki: Internet Explorer 9+, Google Chrome (najnowsza wersja), Mozilla Firefox (najnowsza wersja)
 • Włączony JavaScript w przeglądarce (włączone „Aktywne skrypty” w opcjach internetowych>Ustawienia bezpieczeństwa)
 • Zainstalowano co najmniej jeden sterownik drukarki. Funkcja podglądu etykiety wymaga co najmniej jednego sterownika drukarki, który ma być zainstalowany na serwerze Centrum sterowania.
 • Włączony protokół TLS 1.0 w Windows. Domyślnie protokół ten jest włączony w systemie operacyjnym Windows. Jeśli protokół został uprzednio wyłączony, należy podczas instalacji sprawdzić, czy został ponownie włączony.

Inne

Oświadczenie dotyczące wsparcia Windows 10

Oprogramowanie NiceLabel 2017 ma wsparcie NiceLabel w następujących wersjach systemu Windows 10: Windows 10 Pro, Windows 10 Education oraz Windows 10 Enterprise. Oprogramowanie NiceLabel 2017 jest wspierane tylko w systemie Windows 10 w wersji ze wsparciem rynkowym Current Branch for Business (CBB). Wsparcie obowiązuje przez okres eksploatacji aplikacji do 31 grudnia 2021 r.