Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Smartflow

Niezawodna funkcja Business Intelligence

Smartflow ułatwia śledzenie, raportowanie i pomiar skomplikowanych procesów związanych z grafiką, zapewniając widoczność w całym cyklu eksploatacji produktu od początku do końca i pomaga identyfikować wszelkie wąskie gardła, problemy i nieefektywność procesów.

Artwork-management-1

Funkcje i korzyści

performance

Zaawansowana analiza

Platforma ta oferuje możliwość identyfikowania i rozumienia trendów oraz śledzenia kluczowych wskaźników w dużej liczbie projektów i danych generowanych w Smartflow.

dashboard

Predefiniowane pulpity nawigacyjne

Możesz przeglądać analizę kluczowych elementów danych za pomocą wstępnie zdefiniowanych raportów pulpitu nawigacyjnego, które można filtrować i eksportować. Zapewnia to również możliwość wyświetlania widoków dla dostępu opartego na rolach.

process

Niestandardowe pulpity nawigacyjne

Analizuj dane w celu uzyskania dalszych informacji za pomocą pulpitów nawigacyjnych z łatwymi narzędziami do filtrowania i wybierania danych.

IMG-manage-costs-icon

Cenne wskaźniki

Uzyskaj wgląd w liczbę cykli dla zatwierdzonej grafiki, przyczyny odrzucenia oraz aktywne/ukończone/zaplanowane zadania według roli lub działu. 

streamline-documents

Raportowanie interaktywne

Przedstawianie danych na wykresach lub w tabelach, dzięki czemu można je szybciej analizować i wykrywać trendy. Można także szybko przeprowadzać analizy projektów i zadań oraz uzyskiwać dokładniejsze dane. 

email-notification

Łatwy eksport

Bezproblemowe zapisywanie i eksportowanie raportów w wielu różnych formatach oraz planowanie ich dystrybucji za pośrednictwem poczty e-mail.

Dowiedz się, jak Smartflow może usprawnić proces cyklu eksploatacji opakowań