Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Wersje aplikacji Designer & Desktop

 

 
 

Designer Express

Małe przedsiębiorstwa z jednym użytkownikiem, niewielką liczbą wersji etykiet oraz małym wolumenem druku. Rozwiązanie dla użytkowników z podstawowymi potrzebami w zakresie komunikacji z bazą danych, korzystającymi z plików Microsoft Excel i plików tekstowych.

Designer Pro

Małe i średnie przedsiębiorstwa z niewielką liczbą użytkowników i wersji etykiet oraz małym wolumenem druku.Pełna łączność bazy danych z niemal każdą istniejącą bazą danych jak np. Access, SQL itp.

PowerForms Suite

Dla małych i średnich firm , w których pracownicy drukują etykiety, dokładność ma kluczowe znaczenie, a wydajność jest ważna.

 

Aplikacja do szybkiego projektowania i drukowania etykiet z kodami kreskowymi

Dedykowany interfejs drukowania umożliwiający ograniczenie błędnego etykietowania
Obsługa baz danych Tylko Excel
Wiele stanowisk
Rozwiązanie do tworzenia aplikacji, spełniające dokładne wymagania procesu drukowania etykiet i zwiększające produktywność 
System integracji pozwalający na integrację drukowania etykiet z systemami biznesowymi