📢 Convergence 2023 – Register now!

Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Spectrum

Spełniaj zmieniające się wymagania klientów

Wymagania klientów, przemysłu, przepisów i regionów stają się coraz bardziej złożone. Dzięki Spectrum można szybciej reagować na takie zmieniające się wymagania w zakresie etykietowania. Spectrum pozwala zarządzać różnorodnością etykiet za pomocą skonfigurowanej logiki biznesowej. 

PHO-customer-requirements-1237494658

Łatwe zarządzanie różnorodnością etykiet

business-rules

Konfiguracja zasad biznesowych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi etykietowania

Spectrum ma wbudowany konfigurator zasad biznesowych z interfejsem typu „przeciągnij i upuść”, który ułatwia użytkownikom biznesowym nieposiadającym wiedzy technicznej wbudowanie logiki biznesowej do systemu.

business-processes

Usprawnienie tworzenia i zatwierdzania zasad

Funkcje przepływu pracy i tworzenia wersji Spectrum pomagają usprawnić zatwierdzanie i stosowanie zasad biznesowych

Configure-business-rules-that-match-your-labeling-requirements

Nie jest wymagane niestandardowe programowanie

Dzięki konfigurowalnym zasadom biznesowym Spectrum użytkownicy biznesowi mogą wprowadzać zmiany i nowe wymagania bez konieczności tworzenia niestandardowej logiki w aplikacjach korporacyjnych dostarczających dane etykiet.

Możliwość aktualizacji etykiet w ciągu godzin, a nie dni

Dzięki Loftware Spectrum możesz wykorzystać dane z systemów rejestracji i skonfigurować zasady, które dynamicznie zmieniają zawartość etykiety na podstawie tych danych. Usprawnia to formatowanie i drukowanie etykiet, dzięki czemu można łatwo zarządzać wymaganiami regionalnymi, językowymi, prawnymi i specyficznymi dla klientów. Zmiany i aktualizacje mogą być wprowadzane przez użytkowników biznesowych w ciągu kilku godzin lub dni, a nie miesięcy, dzięki czemu można szybko spełnić nowe wymagania.

Spectrum-Data-Driven-screen

Korzystając z logiki biznesowej, można pracować wydajniej

Zasady biznesowe mogą uruchamiać logikę, taką jak gromadzenie danych dla etykiety, wybieranie urządzenia dla etykiety lub określanie informacji, które muszą być wydrukowane na etykiecie. Użytkownik natomiast decyduje, jakie zasady i decyzje należy podjąć w oparciu o posiadane dane i procesy. Przykładowe komponenty zasad biznesowych są dostępne jako punkt wyjścia, a wcześniej utworzone zasady biznesowe można ponownie wykorzystać, dzięki czemu użytkownicy biznesowi mogą szybko tworzyć i dostosowywać logikę biznesową zgodnie z potrzebami ich aplikacji i procesów etykietowania.

Spectrum-business-rules-user

Redukcja liczby potrzebnych szablonów etykiet

Konfigurowalna logika biznesowa zmniejsza również liczbę etykiet, które trzeba tworzyć i którymi trzeba zarządzać. Zamiast tworzyć nowe szablony dla każdej odmiany etykiety, można utworzyć jeden szablon z zasadami biznesowymi i dynamiczną zawartością opartą na danych.  

Spectrum-Data-Driven-User

Dowiedz się, jakie korzyści Twojej firmie może przynieść Loftware Spectrum