📢 Convergence 2023 – Register now!

Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Spectrum

Zarządzanie bezpieczeństwem i dostępem w ramach globalnych wdrożeń

Oprogramowanie Spectrum służy do zarządzania użytkownikami, rolami i dostępem w całej organizacji. Umożliwia kontrolowanie tego, kto ma dostęp do jakich funkcji systemu, np. projektowania etykiet, drukowania i Business Intelligence. Idąc o krok dalej, można także skonfigurować dostęp użytkownika do określonych etykiet, aplikacji i drukarek. To wszystko, czego potrzebujesz do globalnego zarządzania procesem etykietowania w przedsiębiorstwie.

PHO-security-1538502431

Elastyczność kontroli etykietowania z siedziby
do odległych lokalizacji i poza nią

Control-access-using-role-based-security

Kontrola dostępu za pomocą zabezpieczeń opartych na rolach

Buduj grupy logiczne poprzez administrację, kontrolę dostępu, podział obowiązków lub segregację zasobów. Możesz także tworzyć grupy według lokalizacji geograficznej, jednostki biznesowej i linii produktów.

centralize-control-of-printing

Zarządzanie etykietowaniem centralnie, lokalnie lub i tak i tak

Spectrum zapewnia globalny nadzór, dzięki czemu można centralnie zarządzać etykietowaniem. Rozwiązanie to obsługuje również administrację lokalną, dzięki czemu poszczególne placówki mogą zarządzać użytkownikami, drukarkami i etykietami na poziomie lokalnym.

role-access

Bezpiecznie rozszerzanie procesu etykietowania na strony trzecie

Oparta na rolach kontrola dostępu Spectrum umożliwia również rozszerzenie działań związanych z etykietowaniem na dostawców, partnerów i sprzedawców.

Pojedyncze logowanie ułatwiające życie użytkownikom i zespołowi ds. wsparcia IT

Spectrum obsługuje funkcję pojedynczego logowania (SSO), usprawniając dostęp do Spectrum poprzez standardowe uwierzytelnianie stron trzecich, dzięki czemu użytkownicy nie muszą zapamiętywać kolejnej nazwy użytkownika/hasła. 

Spectrum-security-screen

Informowanie użytkowników o stanie systemu

Administratorzy mogą przeglądać i kontrolować sesje użytkowników w celu planowanej konserwacji systemu lub ad hoc. Pozwala to na rozgłaszanie ważnych powiadomień systemowych lub planowanych przestojów w celu poinformowania użytkowników, aby mogli odpowiednio zaplanować. 

Spectrum-security-user

Bezpieczeństwo wdrażania etykietowania w chmurze

Po wdrożeniu Spectrum w chmurze zapewnia ono dodatkowe, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i wykorzystuje Amazon Web Services (AWS) do ochrony danych i zapewnienia ciągłego dostępu.

Spectrum-desktop

Dowiedz się, jakie korzyści Twojej firmie może przynieść Loftware Spectrum