📈 Labeling Maturity Assessment – How do you stack up? Take Assessment

Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Tworzenie etykiet transportowych i logistycznych

Ta branża musi stale ewoluować, podążając za swoimi klientami. Standaryzowana, kompleksowa platforma do etykietowania zapewnia lepszą identyfikowalność towarów, umożliwia spójne znakowanie, zmniejsza koszty regulacyjne i eliminuje nadmiarowość danych. Zwiększ wydajność łańcucha dostaw dzięki wiodącemu w branży oprogramowaniu do etykietowania.

Transportation & Logistics labeling solutions and barcode software

Właściwa droga do sukcesu w zakresie etykietowania

Eliminate-Delays-&-Downtime

Unikanie kosztownych kar i uciążliwych opóźnień

Oszczędność czasu i pieniędzy. Szybko i wydajnie wprowadzaj globalne zmiany, aby szybciej reagować na zmieniające się wymagania klientów, regionalne i regulacyjne, jednocześnie eliminując ryzyko błędnego oznakowania i związanych z tym kar finansowych.

share-labels-icon

Projektowanie, udostępnianie i aktualizacja

Więcej możliwości w rękach osób zainteresowanych. Z łatwością twórz i udostępniaj szablony i grafiki, które są zgodne z surowymi wymogami amerykańskimi i międzynarodowymi, oferując kontrolowany dostęp kluczowym partnerom w celu rozszerzenia procesu etykietowania w całym globalnym łańcuchu dostaw.

source-of-truth

Pobieranie danych z rzetelnych źródeł

Możliwość polegania na aktualnych danych. Korzystając z istniejących procesów biznesowych i ważnych źródeł danych, możesz osiągnąć dokładność i spójność etykiet. Integracja z wiarygodnymi źródłami prawdy eliminuje również powielanie danych i konieczność przekwalifikowania użytkowników.

global-traceability

Poprawa identyfikowalności i ograniczenie konieczności konserwacji

Odciąż dział IT. Wykorzystaj ustandaryzowane etykietowanie w całym przedsiębiorstwie, aby ograniczyć konieczność przeprowadzania konserwacji, a także usprawnić identyfikowalność i śledzenie w całym globalnym łańcuchu dostaw w przypadku wycofania produktu.

audit

Ciągłe doskonalenie

Uzyskaj wgląd w nowe procesy. Możesz mieć dostęp do rozwiązania, które zapewnia pełne możliwości audytu i raportowania, z funkcją Business Intelligence do monitorowania i śledzenia wszystkich działań związanych z etykietowaniem i pakowaniem — uzyskaj wgląd w istniejące procesy i znacznie skróć czas wprowadzania na rynek.

data-driven-labeling

Aktywuj funkcję etykietowania opartego na danych

Zarządzaj złożonymi wersjami etykiet. Dynamiczne, oparte na danych etykietowanie umożliwia użytkownikom zarządzanie pojedynczym szablonem dla szeregu wariantów etykietowania, aby sprostać rosnącym złożonym wymaganiom i znacznie ograniczyć konieczność konserwacji szablonów.

Nasi eksperci służą pomocą Twojej firmie

Dostarczamy więcej niż tylko etykiety. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby Twoja firma odniosła sukces, niezależnie od tego, czy potrzebujesz setek etykiet, czy setek tysięcy każdego dnia.