Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Loftware NiceLabel

Redukcja i usprawnienie drukowania ręcznego

Formularze wprowadzania danych używane do drukowania są tworzone automatycznie podczas projektowania etykiet. Nasz konstruktor aplikacji umożliwia dostosowywanie tych formularzy do potrzeb procesów i wymagań firmy. Można nawet tworzyć specjalne aplikacje do wprowadzania danych lub zarządzania nimi.

label-cloud-application-builder-main

Personalizacja formularzy drukowania w sieci w celu zwiększenia precyzji i wydajności

no-coding

Nie jest wymagane szkolenie ani doświadczenie w kodowaniu

Użytkownicy mogą inicjować drukowanie na żądanie za pomocą funkcji skanowania, dotknięcia ekranu albo wprowadzenia niewielkiej ilości danych. Natomiast podgląd wyników gwarantuje dokładność i szybkość drukowania.

streamline-processes

Usprawnienie procesów 

Niestandardowe formularze drukowania umożliwiają użytkownikom podejmowanie decyzji koniecznych do drukowania właściwych etykiet we właściwym czasie, bez konieczności modyfikowania standardowych procesów lub przepływów pracy.

print-source

Uproszczenie procesu drukowania dla pracowników odpowiedzialnych za drukowanie

Wystarczy stworzyć system drukowania, w którym zamiast tekstu są obrazy i ikony albo przyciski i ekran dotykowy eliminując konieczność posiadania umiejętności obsługi klawiatury. 

connect-data

zminimalizowanie ilości ręcznie wprowadzanych danych

Zamiast ręcznego wprowadzania zmian zawartości etykiet przez pracowników odpowiedzialnych za drukowanie można połączyć aplikację drukującą z bazą danych oraz uprościć wprowadzanie i wybór danych.

quality-assurance

Utrzymanie spójności etykiet

Gdy użytkownicy korzystają z formularzy drukowania nie mają dostępu do szablonu etykiet. Dzięki temu nie jest możliwe przypadkowe lub celowe modyfikowanie układu albo ważnych treści etykiet.

screen-resolutions

Możliwość korzystania w dowolnej rozdzielczości ekranu

Przyciski o zmiennym rozmiarze i inne elementy sterujące umożliwiają tworzenie formularzy odpowiedzi, automatycznie dostosowujących się do dowolnej rozdzielczości lub rozmiaru ekranu.

Tworzenie aplikacji bez kodowania

Nasz konstruktor aplikacji eliminuje potrzebę tworzenia przez programistów własnych, niestandardowych aplikacji integracyjnych lub aplikacji obsługujących front-end, które są kosztowne i niełatwe w utrzymaniu. Korzystając z konstruktora, użytkownicy mogą szybko tworzyć własne aplikacje do drukowania metodą przeciągania i upuszczania. Zaprojektowanie aplikacji jest tak samo proste jak zaprojektowanie etykiety.  

label-cloud-application-builder-1

Kompletne rozwiązanie do drukowania z uniwersalnego formularza

Dzięki uniwersalnemu formularzowi drukowania Loftware NiceLabel użytkownik zawsze wie, jakie zmiany danych należy wprowadzić przed drukowaniem. Wszystkie pola do wprowadzania danych są przejrzyście rozmieszczone w jednym miejscu. Dzięki temu użytkownik nie musi przełączać pomiędzy oknami dialogowymi, aby dowiedzieć się, jakie dane powinien wprowadzić. Zmiana etykiet powoduje automatyczne dostosowanie pól wprowadzania danych.

label-cloud-application-builder-2

Zasady biznesowe umożliwiające dodawanie nieograniczonej elastyczności

Nasz mechanizm reguł biznesowych umożliwia dynamiczne wprowadzanie zmian w żądaniach drukowania na podstawie reguł logiki biznesowej stosowanych do danych dynamicznych. Przetwarzając te dane, mechanizm wybiera odpowiedni przepływ pracy w celu uruchomienia i zastosowania właściwej reguły logiki oraz zrealizowania np. żądania danych z dodatkowych źródeł, operacji na danych etykiet i ich modyfikowania, ustawienia atrybutów, wyboru co najmniej jednego szablonu, kierowania żądań do konkretnych drukarek oraz wykonywania dodatkowych przepływów pracy.

label-cloud-application-builder-3

Udostępnienie ujednoliconych procesów tworzenia etykiet dostawcom, podwykonawcom i dostawcom usług logistycznych 3PL.

Współpraca z dostawcami pozwala wyeliminować potrzebę ponownego etykietowania towarów. Producentom kontraktowym i dostawcom 3PL można udostępnić kontrolowany centralnie system etykietowania. Kontrahenci mogą mieć dostęp do rozwiązania do ręcznego drukowania w sieci albo mogą zintegrować formularz drukowania w sieci z używanymi systemami ERP. Mogą także wdrożyć standardowy proces drukowania i zapewnić spójność etykiet niezależnie od drukarki. Rezultatem jest krótszy czas wprowadzania produktu na rynek, ponieważ towary mogą być odbierane szybciej.

label-cloud-application-builder-4

Dowiedz się, jak możemy usprawnić Twoje operacje etykietowania

Przekonaj się, jak Loftware może usprawnić Twoje operacje etykietowania.