📢 Convergence 2023 – Register now!

Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Pierwsze kroki z NiceLabel Cloud

Ta seria filmów dotyczących NiceLabel Cloud ma na celu zademonstrowanie łatwości obsługi systemu NiceLabel Cloud i zaprezentowanie początkującym użytkownikom konfiguracji rozwiązania. Wkrótce udostępniona zostanie dodatkowa seria filmów prezentująca pełne możliwości systemu NiceLabel Cloud.

Z pierwszej serii filmów dotyczących rozpoczęcia korzystania z systemu NiceLabel Cloud można dowiedzieć się, jak aktywować konto NiceLabel Cloud, dodawać różnych użytkowników, zarządzać rolami dostępu i uprawnieniami, łączyć wszystkie moduły oprogramowania i wydrukować pierwszą etykietę.

Film wprowadzający do NiceLabel Cloud

Zobacz, w jaki sposób rozwiązanie Label Cloud może przyspieszyć tworzenie etykiet.

Aktywowanie systemu NiceLabel Cloud

W tym filmie dowiesz się, jak aktywować konto Label Cloud:

 • Znajdowanie informacji o aktywacji Label Cloud
 • Logowanie do konta Label Cloud po pomyślnej aktywacji
 • Logowanie do Label Cloud jako gość

Dodawanie użytkowników NiceLabel Cloud

W tym filmie dowiesz się, jak dodawać użytkowników do konta Label Cloud oraz:

 • Różnice między użytkownikami Gośćmi (indywidualnymi użytkownikami) a użytkownikami z Organizacji
 • Zapraszanie gości do Label Cloud (i monitorowanie ich postępów)
 • Akceptowanie zaproszeń do Label Cloud jako użytkownik Gość

Zarządzanie rolami dostępu i uprawnieniami

Film ten przedstawia informacje o zarządzaniu rolami dostępu i uprawnieniami na koncie Label Cloud:

 • Relacje między użytkownikami, role dostępu i uprawnienia
 • Tworzenie nowych ról dostępu z uprawnieniami
 • Przypisywanie ról dostępu do użytkowników

Pobieranie i łączenie wszystkich modułów

Dowiedz się więcej w zakresie pobierania i podłączania oprogramowania oraz:

 • Jak różne programy Label Cloud pomagają w pracy
 • Aktualizowanie oprogramowania do najnowszych wersji
 • Instalowanie oprogramowania i logowanie za pomocą swoich danych uwierzytelniających

Drukowanie pierwszej etykiety

Drukowanie pierwszej etykiety przy użyciu Label Cloud W tym filmie dowiesz się:

 • Przechowywanie i udostępnianie Twoich etykiet
 • Drukowanie pierwszej etykiety z Label Cloud
 • Monitorowanie postępu drukowania