📈 Labeling Maturity Assessment – How do you stack up? Take Assessment

Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Dla przedsiębiorstw z branży urządzeń medycznych

Loftware Spectrum dla urządzeń medycznych

Loftware Spectrum® dla urządzeń medycznych na nowo definiuje sposób, w jaki przedsiębiorstwa tworzą, zarządzają i drukują etykiety, umożliwiając przedsiębiorstwom zajmującym się sprzętem medycznym spełnienie rygorystycznych wymogów prawnych. Dostępne w chmurze lub lokalnie oprogramowanie Spectrum dla urządzeń medycznych zapewnia kompleksową platformę cyfrową oferującą niezrównaną wydajność i zapewnia dokładność, spójność i zgodność.

medical-device-female-worker

Najbardziej zaawansowane rozwiązanie do etykietowania dla branży sprzętu medycznego

IMG-global-connection-icon

Zapewnij bezprecedensową kontrolę i spójność projektu etykiety

IMG-label-changes-V01-icon

Możliwość pełnego śledzenia wprowadzanych zmian etykiet i ich zatwierdzania

build-application

Zwiększenie dokładności i wydajności dzięki wstępnie skonfigurowanym aplikacjom

Regulations

Zachowaj zgodność z przepisami, takimi jak FDA UDI, EU MDR i FDA 21 CFR, część 11

life-sciences-medical-mask-factory-team-professionals

Dlaczego Spectrum jest właściwym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb w zakresie etykietowania urządzeń medycznych

Enterprise-Collaboration

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i dostępem

Dzięki Spectrum dla urządzeń medycznych masz kontrolę nad tym, którzy użytkownicy posiadają odpowiedni dostęp, w tym nad uprawnieniami Twoich partnerów, sprzedawców i dostawców. Funkcje dostępu oparte na rolach zapewniają łatwość zarządzania rolami użytkowników oraz uzyskiwaniem dostępu do funkcji etykietowania i zawartości. Funkcje audytu i zarządzania sesjami umożliwiają wgląd w dostęp użytkowników i zmiany w systemie w celu ułatwienia zgodności.

compliance-checklist

Łatwe projektowanie i aktualizowanie zgodnych etykiet

Przykładowe szablony etykiet spełniających normę GS1 i obszerny zestaw powszechnie używanych symboli usprawniają proces projektowania etykiet i pomagają zachować zgodność z przepisami branżowymi. Użytkownicy biznesowi mogą łatwo tworzyć i aktualizować etykiety za pomocą łatwych w użyciu, opartych na przeglądarce funkcji projektowania WYSIWYG Spectrum, uwalniając rzadkie i kosztowne zasoby IT. 

workflow

Usprawnij proces przeglądania i zatwierdzania

Zautomatyzuj i usprawnij procesy etykietowania, umożliwiając zainteresowanym stronom uzyskanie dostępu do etykietowania i zarządzanie nim bardziej inteligentnie, szybciej i wydajniej, zapewniając jednocześnie pełną ścieżkę audytu działań użytkowników. Konfigurowalna struktura przepływu pracy i możliwości funkcji eSignature oferowane przez Spectrum dla urządzeń medycznych oferują nowy poziom widoczności, pełne śledzenie audytu i zaawansowaną kontrolę zarządzania etykietami. 

configure-applications

zapewnienie użytkownikom możliwości tworzenia niestandardowych aplikacji

Spectrum dla urządzeń medycznych zawiera sześć gotowych aplikacji do zarządzania powszechnymi procesami etykietowania wymaganymi w branży urządzeń medycznych. Aplikacje mogą kierować decyzjami na podstawie danych wejściowych od użytkowników i zapewniać „kreatora” — wraz z wymaganiami eSignature — kierując użytkowników na odpowiednią ścieżkę, eliminując wszelkie domysły lub potencjalne błędy ludzkie. 

streamline-content-icon

Usprawnione zarządzanie zawartością

Spectrum dla urządzeń medycznych upraszcza procesy projektowania i zatwierdzania etykiet, zapewniając dostęp do treści i funkcji zarządzania zasobami cyfrowymi, która obsługuje kontrolę wersji wymaganą w zatwierdzonych środowiskach. Spectrum umożliwia kompleksowe śledzenie audytu, jednocześnie zwiększając spójność etykiet, umożliwiając tworzenie biblioteki wstępnie zatwierdzonych treści dostępnych do użytku w całym przedsiębiorstwie.

data-driven-labeling

Spełnij wymagania dzięki etykietowaniu opartemu na danych

Etykiety oparte na danych uzyskane przy użyciu oprogramowania Spectrum dla urządzeń medycznych znacznie zmniejszają liczbę etykiet potrzebnych do obsługi rozwiązania w zakresie etykietowania, skracając czas poświęcony na projektowanie i konserwację etykiet. Funkcja logiki biznesowej oprogramowania Spectrum zapewnia wsparcie w tym zakresie, umożliwiając dynamiczne wybieranie dodatkowych danych zewnętrznych na podstawie dowolnej kombinacji danych w żądaniu drukowania, informacji o użytkowniku, lokalizacji lub dowolnego innego dostępnego czynnika.

analytics

Możliwość wglądu w działania związane z etykietowaniem

Możesz uzyskać niezrównany wgląd dzięki funkcjom Business Intelligence Spectrum dla urządzeń medycznych, które zapewniają natychmiastowy dostęp do danych z procesów i działań związanych z etykietowaniem w wygodnym, interaktywnym i konfigurowalnym formacie. Funkcja Business Intelligence zapewnia raportowanie rekordów eSignature i zmian wprowadzonych do etykiet i innych obiektów w Spectrum, aby pomóc w śledzeniu audytu i zgodności.

business-rules

Korzystanie z istniejących procesów biznesowych

Wykorzystaj istniejące procesy biznesowe i ważne źródła danych, aby sterować procesem etykietowania, korzystając z zaawansowanych funkcji integracyjnych Spectrum dla urządzeń medycznych. Możliwe jest połączenie z dowolną istniejącą aplikacją biznesową, aby zautomatyzować i usprawnić procesy etykietowania. Obejmuje to wstępnie zbudowane certyfikowane integracje SAP i Oracle, a także elastyczne usługi sieciowe umożliwiające komunikację z dowolnym źródłem danych i/lub aplikacją.

Scale-Globally

Łatwe skalowanie operacji etykietowania

Dzięki elastyczności wdrożenia w chmurze lub lokalnie, oprogramowanie Spectrum dla urządzeń medycznych spełnia potrzeby każdej organizacji i łatwo skaluje się wraz z rozwojem Twojej firmy. Centralizując kontrolę nad globalnym etykietowaniem, oprogramowanie Spectrum dla urządzeń medycznych zapewnia lokalizacjom w przedsiębiorstwie, a także zewnętrznym dostawcom, sprzedawcom i partnerom dostęp do standardowych i zatwierdzonych etykiet i danych oraz korzystanie z nich.

Oszczędzaj czas i obniżaj koszty dzięki pakietowi Loftware Spectrum Validation Accelerator Pack

Loftware i USDM Life Sciences, wiodąca globalna firma doradztwa regulacyjnego w branży nauk przyrodniczych, nawiązały współpracę, aby opracować pakiet Loftware Spectrum Validation Accelerator Pack (VAP), aby uprościć kontrolę zgodności z przepisami, zwiększyć produktywność i zminimalizować koszty. Loftware Spectrum VAP umożliwia firmom z branży farmaceutycznej i urządzeń medycznych szybkie i ekonomiczne wdrożenie i utrzymanie sprawdzonego, zgodnego rozwiązania w zakresie etykietowania.

W połączeniu z konfigurowalną strukturą przepływu pracy Spectrum i możliwościami eSignature, Loftware Spectrum VAP zapewnia szybki start w kierunku walidacji i pomaga ułatwić 21 CFR, Część 11, podkreślając nieustanne zaangażowanie firmy Loftware w etykietowanie wyrobów farmaceutycznych i medycznych.

Szablony VAP znajdują się w MS Word i można je łatwo aktualizować, tak aby zawierały określone informacje i szczegóły projektu.

Pobierz arkusz danych Loftware Spectrum VAP dla branży urządzeń medycznych.

Dowiedz się, jak Spectrum dla urządzeń medycznych może przynieść korzyści Twojej firmie