Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Skorzystaj z chmury, aby usprawnić etykietowanie dostawców

Od kilkudziesięciu lat firmy starają się znaleźć idealne rozwiązanie w zakresie etykietowania dla partnerów biznesowych, w tym dostawców, producentów kontraktowych i niezależnych przedsiębiorstw logistycznych. Podczas gdy niektórym większym korporacjom udało się zastosować model oparty na wymuszonej zgodności, metoda ta nie jest odpowiednia dla wszystkich. Jaki jest zatem najbardziej opłacalny i najskuteczniejszy sposób zapewnienia zgodności etykiet dostawców?

Supplier-labeling

Koszt wynikający z niespójności etykiet tworzonych przez dostawców

Jeśli dostawcy nie przestrzegają Twoich standardów w zakresie etykietowania, możesz napotkać na co najmniej jeden z następujących problemów:

  • Pracownicy magazynu muszą samodzielnie identyfikować produkty przychodzące. Taki sposób przetwarzania jest kosztowny i ryzykowny.
  • Jeśli pracownicy magazynu nie zidentyfikują produktu poprawnie, dane magazynowe będą niedokładne, co może przełożyć się na niedotrzymanie terminów produkcji.
  • Musisz poświęcać czas na etykietowanie towarów przychodzących.
  • Taka konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na przetwarzanie wydłuża czas obrotu zapasami
  • Potrzebujesz większej liczby pracowników, którzy przetwarzaliby towary przychodzące, oraz większej powierzchni magazynowej do przechowywania.

Poprawne znakowanie ze strony dostawcy

accurate-data

Gwarancja dokładności etykiet

Dzięki scentralizowanej bazie danych zawierającej wszystkie informacje dotyczące etykiet zyskujesz pewność, że etykiety są zawsze aktualne, a zmiany wprowadzane są szybko w całej sieci dostawców. To gwarancja otrzymania tych samych etykiet, bez względu na rodzaj drukarki czy wykorzystywaną technologię.

Warehouse

Szybkie wdrożenie nowych dostawców

Rozwiązania Loftware oferują szybkie wdrożenie i łatwy proces onboardingu. Aby rozpocząć drukowanie etykiet, dostawcy potrzebują jedynie nazwy użytkownika, hasła i urządzenia z dostępem do Internetu. Przekonają się, że interesy z Tobą to przyjemność.

IMG-love-IT-icon

Mniejsze obciążenie działu IT i większe bezpieczeństwo

Dzięki systemowi etykietowania dla dostawców w chmurze dział IT nie musi tracić czasu na przyznawanie dostawcom dostępu do wewnętrznej infrastruktury w celu obsługi etykietowania. Zapewnia to oszczędność czasu i zasobów IT, a jednocześnie ochronę systemów i kluczowych danych przed nieuprawnionym dostępem.

centralize-servers

Centralizacja zarządzania łańcuchem dostaw

Rozwiązania Loftware umożliwiają scentralizowane zarządzanie użytkownikami i prowadzenie dokumentacji. Zawsze masz wgląd w pełną listę dostawców, którzy uzyskali dostęp do systemu, oraz kompletną historię drukowania. Możesz również sprawdzić, czy dostawcy zawsze używają poprawnej wersji rozwiązania do etykietowania.

Korzyści z tworzenia odpowiednich etykiet przez dostawców

Poniższy przykład dotyczy jednego z naszych klientów z branży produkcyjnej i ukazuje korzyści, które płyną z ujednolicenia etykiet drukowanych przez dostawców. Po wdrożeniu rozwiązania Loftware skrócono średni czas przetwarzania towarów o 44%. Firma zwiększyła obrót zapasami o 55%, przyspieszając przepływ towarów w magazynie. Wynik Szybsze wprowadzanie produktów na rynek oraz bardziej konkurencyjny i wydajny model biznesowy. A do tego rzeczywiste oszczędności mające pozytywny wpływ na wyniki finansowe firmy.

„Ograniczyliśmy czas rozładunku samochodu dostawczego o 44%. Rotacja w strefie rozładunku wzrosła o 55%. Zmniejszyliśmy zapasy i mamy nad nimi większą kontrolę, zwiększyliśmy dokładność danych dotyczących zapasów i usprawniliśmy identyfikację palet”.

Menedżer łańcucha dostaw w firmie produkującej meble

labeling-savings-2-transparent

Przejmij kontrolę nad etykietowaniem w łańcuchu dostaw

Etykietowanie w chmurze to najszybsza droga do ustandaryzowanego procesu etykietowania ze strony dostawców. Wspólnie rozwiążmy problem etykietowania ze strony dostawców - skontaktuj się z Loftware już dziś!