Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Designers & Desktop

drukowanie etykiet

Drukowanie prawidłowego, wypełnionego odpowiednimi danymi szablonu etykiety ma kluczowe znaczenie dla wszystkich przedsiębiorstw. Nasz moduł drukujący etykiety NiceLabel zapobiega występowaniu błędów ludzkich i za każdym razem zapewnia precyzyjny druk etykiet.

designer-desktop-print-main

Mniej ręcznie wykonywanych czynności w procesie drukowania oraz nowy poziom dokładności

no-coding

Nie jest wymagane szkolenie ani doświadczenie w kodowaniu

Intuicyjny interfejs aplikacji Label Designer podobny do pakietu MS Office umożliwia użytkownikom biznesowym natychmiastowe rozpoczęcie projektowania etykiet. Mogą oni w ciągu kilku sekund dokonywać zmian etykiet. 

streamline-processes

Usprawnienie procesów

Niestandardowe formularze drukowania umożliwiają użytkownikom podejmowanie decyzji koniecznych do drukowania właściwych etykiet we właściwym czasie, bez konieczności modyfikowania standardowych procesów lub przepływów pracy.

print-source

Uproszczone drukowanie dla niewykwalifikowanych pracowników

Wystarczy stworzyć system drukowania, w którym zamiast tekstu są obrazy i ikony albo przyciski i ekran dotykowy eliminując konieczność posiadania umiejętności obsługi klawiatury.

connect-data

zminimalizowanie ilości ręcznie wprowadzanych danych

Zamiast ręcznego wprowadzania zmian zawartości etykiet przez użytkowników odpowiedzialnych za drukowanie można połączyć etykiety z bazą danych oraz uprościć czynności wprowadzania i wyboru danych.

quality-assurance

Utrzymanie spójności etykiet

Gdy użytkownicy korzystają z formularzy drukowania nie mają dostępu do szablonu etykiet. Dzięki temu nie jest możliwe przypadkowe lub celowe modyfikowanie układu albo ważnych treści etykiet.

screen-resolutions

Możliwość korzystania w dowolnej rozdzielczości ekranu

Przyciski o zmiennym rozmiarze i inne elementy sterujące umożliwiają tworzenie formularzy odpowiedzi, automatycznie dostosowujących się do dowolnej rozdzielczości lub rozmiaru ekranu.

Kompletne rozwiązanie do drukowania z uniwersalnego formularza

Dzięki uniwersalnemu formularzowi drukowania Loftware NiceLabel użytkownik zawsze wie, jakie zmiany danych należy wprowadzić przed drukowaniem. Wszystkie pola do wprowadzania danych są przejrzyście rozmieszczone w jednym miejscu. Dzięki temu użytkownik nie musi przełączać pomiędzy oknami dialogowymi, aby dowiedzieć się, jakie dane powinien wprowadzić. Zmiana etykiet powoduje automatyczne dostosowanie pól wprowadzania danych.

designer-desktop-print-1

Współpraca z dowolnym typem drukarek

Wymiana sprzętu komputerowego jest kosztowna i czasochłonna. Program NiceLabel Print obsługuje nasze sterowniki dla systemu Windows oraz sterowniki dla systemu Windows dowolnego producenta drukarek, w tym:

  • drukarki termiczne
  • Drukarkami RFID
  • drukarki laserowe i atramentowe
designer-desktop-print-2

Spełnione potrzeby pracowników odpowiedzialnych za drukowanie

Interfejs formularza odpowiedzi dostosowuje się do ekranu automatycznie. Dzięki temu nie jest konieczne tworzenie różnych wersji danego formularza w zależności od różnych rozmiarów ekranu. W podglądzie druku wszystkie etykiety są wyświetlane w formie zgodnej z wydrukiem. Funkcja zmiany powiększenia podglądu etykiet ułatwia zweryfikowanie ich zawartości przed wydrukowaniem.

designer-desktop-print-3-a

Przekonaj się. Pobierz BEZPŁATNĄ 30-dniową wersję próbną.

Dołącz do ponad 1 miliona firm, które już korzystają z technologii Loftware NiceLabel.