Skontaktuj się z nami
Przegląd produktów

Porównanie wersji oprogramowania Loftware NiceLabel: wersji w chmurze z wersją do wdrożenia lokalnie

 

 
 

NiceLabel Cloud Essentials

3–20 drukarek

NiceLabel Cloud Business

Ponad 3 drukarki

NiceLabel Cloud Zgodność

Ponad 3 drukarki

Projektant etykiet i konstruktor aplikacji

yes

yes

yes

System zarządzania dokumentacją w chmurze (DMS)

Miejsce na dokumenty (1 GB)

Historia drukowania (3 miesiące)

Miejsce na dokumenty (5 GB)

Historia drukowania (1 rok)

Użytkownicy z organizacji (integracja z Active Directory i OpenID Connect)

Miejsce na dokumenty (5 GB)

Historia drukowania (12 lat)

Użytkownicy z organizacji (integracja z Active Directory i OpenID Connect)

Zapewnienie jakości

One default approval workflow

Dostęp oparty na rolach

Przepływy pracy zatwierdzania

Dostęp oparty na rolach

System zmian i transferu

Przepływy pracy zatwierdzania

Dostęp oparty na rolach

System zmian i transferu

Środowisko programistyczne, zapewniania jakości i produkcyjne

Web printing

Drukarki IoT korzystające z chmury (drukowanie bez sterowników)  
Walidacja systemu    

Pakiet przyspieszający sprawdzanie poprawności

Raporty z testów do każdego wydania

Roczny harmonogram potwierdzania zgodności z przepisami z 3–miesięcznym okresem próbnym

Integracja danych

Excel online & Google Sheets​

Access & Excel​

3rd party databases​

Simple one way data integration with on-premise business systems

Excel online & Google Sheets​

Access i Excel

Bazy danych firm zewnętrznych

Baza danych SQL w chmurze (5 GB)

System integracji:

 • Integracja z systemami biznesowymi w chmurze
 • Integracja z systemami biznesowymi na miejscu
 • Synchronizacja danych

Excel online & Google Sheets​

Access i Excel

Bazy danych firm zewnętrznych

Baza danych SQL w chmurze (5 GB)

System integracji:

 • Integracja z systemami biznesowymi w chmurze
 • Integracja z systemami biznesowymi na miejscu
 • Synchronizacja danych
Wsparcie techniczne

Sieć partnerów i e-maile

Priorytetowa komunikacja e-mailowa i telefoniczna w godzinach pracy biura regionalnego (poziom wsparcia — standardowy)

Priorytetowa komunikacja e-mailowa i telefoniczna w godzinach pracy biura regionalnego (poziom wsparcia — standardowy)

Opcje

Baza danych SQL w chmurze (1 GB)

Poszerzona historia drukowania (1 rok)

Standardowe wsparcie

 

Standardowe środowisko sandbox

Poszerzona historia drukowania (5 lat)

Platynowy poziom wsparcia

 

Platynowy poziom wsparcia

 

 

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zobacz listę funkcji

 

 

LMS Pro

Podstawowy system zarządzania etykietami


LMS Enterprise

System zarządzania etykietami obsługiwany na miejscu wyposażony we wszystkie funkcje i przeznaczony dla firm każdej wielkości

System zarządzania dokumentacją

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Pełny cyfrowy system zarządzania dokumentacją (DMS):

 • Bezpieczeństwo i przechowywanie
 • Zapewnienie jakości i identyfikowalność
 • Środowiska pozaprodukcyjne
 • System zmian i transferu
Projektant etykiet i konstruktor aplikacji yes yes
Drukowanie w sieci Web na żądanie yes yes
System integracji yes ograniczony

Wszystkie funkcje:

 • Wbudowana integracja z systemem SAP
 • Integracja z usługami internetowymi
 • Zaawansowane przepływy pracy
 • Obsługa klastrów trybu failover i równoważenia obciążenia
 
Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zobacz listę funkcji

Loftware NiceLabel Cloud - Często zadawane pytania i odpowiedzi

Wersje próbne

Czy dostępne są wersje próbne systemu NiceLabel Cloud?

Tak. Dostępna jest 30–dniowa wersja próbna. Możesz poprosić o wersję próbną w naszej witrynie lub u dostawcy oprogramowania NiceLabel.

Jeśli wykupię subskrypcję w trakcie lub po zakończeniu okresu próbnego, czy zachowam szablony i dane etykiet?

Tak. Możesz nadal korzystać z istniejącego systemu i ustawień. Przekształcimy wersję próbną, z której korzystasz, w płatne konto objęte subskrypcją.

Jakie są ograniczenia konta próbnego?

Nie ma innych ograniczeń niż czasowe. Dajemy możliwość przetestowania wszystkich funkcji wybranego produktu.

Jak dodać do subskrypcji więcej drukarek? Czy można je dodać w dowolnym momencie?

W dowolnym momencie możesz dodać do subskrypcji więcej drukarek. Za dodatkowe drukarki wystawimy fakturę w wysokości proporcjonalnej do aktualnej subskrypcji.

Które wymagania umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) odpowiadają za dostępność i sprawność systemu?

Otwarcie prezentujemy niezawodność rozwiązania NiceLabel Cloud na naszych stronach NiceLabel Cloud Status, gdzie można sprawdzić aktualny status usług będących częścią platformy NiceLabel Cloud.

Strona ze statusami dostępna jest pod adresem: https://status.onnicelabel.com. Gwarantujemy 99,5% poziom sprawności systemu NiceLabel Cloud. Ciągłość usługi jest uzależniona od niezawodności połączenia internetowego. Stabilne połączenie z Internetem powinno zostać zapewnione przez użytkownika końcowego.

 
Co się stanie w przypadku utraty połączenia internetowego podczas korzystania z NiceLabel Cloud?

Możliwość nieprzerwanego drukowania etykiet to dla NiceLabel Cloud priorytet, dlatego aplikacje internetowe NiceLabel zostały zaprojektowane z uwzględnieniem drukowania w trybie offline.

Po skonfigurowaniu systemu możesz drukować w trybie offline przez maksymalnie 5 dni. Po ponownym nawiązaniu połączenia system NiceLabel Cloud zsynchronizuje historię drukowania z systemem zarządzania dokumentacją.

Więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy pt. „Dostęp w trybie offline”.

Gdzie są przechowywane dane i aplikacja?

NiceLabel ma wieloletnie doświadczenie w oferowaniu rozwiązań do drukowania etykiet w chmurze w najbardziej wymagających środowiskach klientów. Rozwiązanie NiceLabel Cloud jest hostowane w bezpiecznej chmurze Microsoft Azure, która zapewnia światowej klasy infrastrukturę i dostępność.

Architektura NiceLabel Cloud kładzie nacisk na wysokie bezpieczeństwo i dostępność, a dzięki nadmiarowościom eliminuje pojedyncze punkty awarii. Współpracujemy z architektami firmy Microsoft, aby tworzyć system NiceLabel Cloud z wykorzystaniem sprawdzonych metod.

Firma Microsoft umieściła system NiceLabel Cloud w swoim globalnym katalogu rozwiązań opartych na platformie Azure.

W jaki sposób gwarantujecie bezpieczeństwo?

Firma NiceLabel dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu NiceLabel Cloud. Wdrażamy najnowsze standardy bezpieczeństwa oraz przeprowadzamy automatyczne i ręczne kontrole bezpieczeństwa rozwiązania NiceLabel Cloud.

Dzięki temu, że system NiceLabel Cloud działa na platformie Microsoft Azure, wykorzystuje wiele z jej platformowych i infrastrukturalnych środków bezpieczeństwa oraz wdrożeń najlepszych rozwiązań.

Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć usługi, które są godne zaufania. Stosujemy odpowiednie zasady, technologie i mechanizmy kontroli, aby chronić dane, które powierzasz systemowi NiceLabel Cloud.

Jakie testy bezpieczeństwa przeprowadzono w systemie NiceLabel Cloud?

Firma NiceLabel zleciła ocenę bezpieczeństwa aplikacji internetowych i komputerowych oraz test podatności (w tym testy penetracyjne). Przeprowadziła ją firma Viris d.o.o., korzystając z przewodnika testowania OWASP.

Firma NiceLabel będzie nadal zlecać okresowe testy wszystkich przyszłych wersji produktów. Viris jest wiodącym dostawcą usług w zakresie badań bezpieczeństwa, testów penetracyjnych i przeglądu kodu źródłowego. Więcej informacji na temat organizacji przeprowadzającej testy można znaleźć w witrynie www.viris.si.

Pełny raport firmy Viris jest dostępny na żądanie po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Czy centra danych są fizycznie zabezpieczone?

Tak, więcej informacji znajdziesz w witrynie firmy Microsoft.

 

Czy firma NiceLabel ma dostęp do moich danych w systemie NiceLabel Cloud?

Nie. Twoje dane są zaszyfrowane i można uzyskać do nich dostęp tylko z odpowiednimi prawami dostępu. Standardowo ani NiceLabel, ani Twój dostawca nie mają takich praw dostępu.

Możesz przyznać swojemu dostawcy oprogramowania NiceLabel prawa dostępu, aby udostępniać mu szablony etykiet i współpracować z nim przy ich projektowaniu i zatwierdzaniu.

Oto informacje firmy Microsoft dotyczące dostępności danych.

 

Skąd mogą pochodzić dane moich etykiet?

Systemy NiceLabel Cloud Business oraz NiceLabel Cloud Compliance są wyposażone we własną bazę danych w chmurze SQL Azure, którą można skonfigurować do przechowywania danych etykiet.

Jeśli Twoje dane zostały powierzone zewnętrznemu systemowi biznesowemu (ERP, MES, WMS) zachęcamy do zintegrowania procesu drukowania z tym systemem za pomocą naszego systemu integracji.

Dzięki systemowi NiceLabel Cloud Essentials wystarczy używać plików Excel i Access, które można przechowywać i którymi można zarządzać w systemie zarządzania dokumentacją NiceLabel Cloud.

Jaka jest architektura IT systemu NiceLabel Cloud?

NiceLabel Cloud obejmuje:

 • Nowoczesny internetowy system zarządzania dokumentacją w formacie HTML, który jest najważniejszą częścią systemu NiceLabel Cloud i przechowuje wszystkie dokumenty i konfiguracje etykiet w centralnej bazie danych. Możesz go sobie wyobrazić jako platformę SharePoint do etykietowania.
 • Łatwe w użyciu oprogramowanie do projektowania etykiet, które umożliwia użytkownikom biznesowym tworzenie etykiet bez pomocy zespołu IT. W działaniu przypomina środowisko programu Microsoft Word, dlatego nie trzeba znać się na IT ani na kodowaniu, aby zaprojektować etykiety.  Oprogramowanie jest również wyposażone w narzędzie do tworzenia aplikacji, które umożliwia użytkownikom projektowanie specjalnych formularzy do drukowania etykiet lub innych aplikacji do etykiet.
 • System drukowania w sieci, który umożliwia użytkownikom centralne zarządzanie wszystkimi aplikacjami do drukowania i łatwe wdrażanie ich w wielu witrynach i lokalizacjach oraz u zewnętrznych dostawców, wykonawców i sprzedawców. Z dostępem za jednym kliknięciem w przeglądarce internetowej.
 •  System integracji, który integruje proces drukowania etykiet z systemem SAP lub innymi systemami biznesowymi, co oferuje większą dokładność etykiet i wydajność drukowania, a także zapewnia jedno scentralizowane źródło danych etykietowania.
image caption placeholder
Architektura Label Cloud
Czy mogę używać systemu NiceLabel Cloud do drukowania na drukarkach korzystających z chmury?

Tak. Dzięki współpracy NiceLabel z firmami Zebra i Sato rozwiązanie NiceLabel Cloud bezproblemowo obsługuje drukarki połączone z chmurą. Drukować można z poziomu działających w chmurze aplikacji biznesowych bezpośrednio na drukarkach połączonych z chmurą.

Brak obciążenia lokalnego przez NiceLabel, brak lokalnych serwerów drukowania oraz brak konieczności instalowania sterowników i utrzymywania drukarek.